John Barrowman | Rusty Lane | Ngao Asoke

[VẬT LÝ 10] Chương 2. Bài 9 Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng chất điểm[LÝ 10 Nâng cao] Chương 2: Động lực học chất điểm: http://goo.gl/w6Y8I6
[VẬT LÝ 10] Chương 2. Bài 9 Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng chất điểm
--------++++++++++___++++++++++
Tổng hợp lực là thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như toàn bộ các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.
bullet
Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy được biểu diễn về độ lớn và về hướng bằng hai cạnh của một hình bình hành vẽ từ điểm đồng quy, thì hợp lực của chúng được biểu diễn về độ lớn và về hướng bằng đường chéo của hình bình hành đó.
bullet
Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực ấy. Các lực thay thế này gọi là các lực thành phần.
bullet
Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
bullet
Chỉ khi biết chắc chắn những biểu hiện tác dụng của một lực theo hai phương nào thì mới có thể phân tích lực theo hai phương ấy.


Link download File bài giảng về học: http://goo.gl/LJwNsn
Link trên là thư mục chứa toàn bộ bài giảng của thầy trong lớp 10, các em có thể bookmark link để dễ dàng truy cập lại nhen.
ĐỀ:
'mệnh đề', 'tập hợp', 'hàm số', 'ltdh', 'luyện thi', 'đại học', 'đồng biến', 'nghịch biến', 'hàm mũ', 'tích phân', 'logarit', 'số phức', 'bất đẳng thức', 'dễ', 'khó', 'nâng cao', 'hình học', 'giải tích', 'học sinh giỏi', 'đậu', 'lượng giác', 'khối', "A", "B", "C","Anh văn","mới bắt đầu", 'anh văn 10', 'anh văn 11', 'anh văn tuyển sinh', 'hóa 10', 'sách giáo khoa hóa' 'nguyên tử' ' hạt nhân' 'elcectron'
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Page "Trần Quốc Hoài và những tên đệ":
http://www.facebook.com/TQHvaNhungTenDe/
Subcribes Youtube để được cập nhật video mới nhất:
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=bsquochoai
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ***********
Website của thầy và các bạn trao đổi học tập và trả lời các câu hỏi: http://bsquochoai.ga

Facebook